Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Kalendarium z życia Jana Pawła II

 • 1920.05.18 Urodził się Karol Wojtyła jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w kamienicy pod adresem Rynek 2 (obecnie ul. Kościelna 7) w Wadowicach 
 • 1920.06.20 Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – imiona: Karol Józef, chrzestni: Maria Wiadrowska (siostra matki) i Józef Kuczmierczyk (szwagier matki)
 • 1926-1930 Nauka w szkole powszechnej
 • 1929.04.13 Śmierć matki Emilii
 • 1929.05.25 I Komunia św. 
 • 1930-1938 Nauka w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach 
 • 1932.12.04 Śmierć brata Edmunda
 • 1938.05.03 Przyjęcie sakramentu bierzmowania ·         1938.05.14 Egzamin dojrzałości i wręczenie świadectw maturalnych w wadowickim gimnazjum
 • 1938 Przeprowadzka do Krakowa
 • 1938-1939 Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
 • 1940-1944 Praca w krakowskich zakładach chemicznych „Solvay
 • 1941.02.18 Śmierć ojca Karola
 • 1942-1946 Formacja i studia teologiczne w konspiracyjnym Książęco-Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie.
 • 1946.10.20 Święcenia diakonatu
 • 1946.11.01 Święcenia prezbiteratu w kaplicy arcybiskupiej przy ul. Franciszkańskiej 3, przyjęte z rąk ks. kard. Adama Sapiehy
 • 1946.11.02 Msze św. prymicyjne w kaplicy św. Leonarda na Wawelu
 • 1946-1948 Studia na uniwersytecie Angelicum w Rzymie
 • 1948.12.16 Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 1948-1949 Wikary w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici
 • 1949-1951 Wikary w parafii pw. św. Floriana w Krakowie
 • 1954-1978 Wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1958.07.04 Nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie (decyzja papieża Piusa XII)
 • 1958.09.28 Konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej (konsekratorzy: abp Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop i bp Bolesław Kominek)
 • 1962-1965 Udział w pracach Soboru Watykańskiego II
 • 1963.12.30 Nominacja na arcybiskupa krakowskiego (decyzja papieża Pawła VI)
 • 1978.10.16 Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana Pawła II
 • 1979.01.25-02.01 Pierwsza zagraniczna pielgrzymka (Dominikana, Meksyk, Bahamy)
 • 1979.03.04 Publikacja pierwszej encykliki „Redemptor hominis”
 • 1981.05.13 Zamach na Placu Św. Piotra – Jan Paweł II został poważnie ranny
 • 1986.04.13 Jako pierwszy papież w historii udaje się z wizytą do rzymskiej synagogi
 • 1987.04.11-12 Światowe Dni Młodzieży w Buenos Aires (Argentyna)
 • 2000.03.20-26 Pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej
 • 2004.08.14-15 Ostatnia zagraniczna pielgrzymka (Lourdes, Francja)
 • 2005.04.02 W wigilię święta Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca 
 • 2005.04.08 Ceremonia pogrzebowa
 • 2011.05.01 Beatyfikacja przez Papieża Benedykta XVI
 • 2014.04.27 Kanonizacja przez papieża Franciszka  
Powrót