Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Nadanie szkole imienia 
Jana Pawła II

Prace nad wyborem patrona rozpoczęto w 2004 roku r. Spośród wielu kandydatów, większością głosów uczniów, rodziców i nauczycieli, na patrona szkoły wybrano Jana Pawła II.

Dnia 19 października 2005 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II połączone z poświęceniem sztandaru i odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita Wrocławski Marian Gołębiewski. W czasie mszy świętej został poświęcony sztandar szkoły, a po jej zakończeniu odbył się koncert pod tytułem „Pamiętamy…” poświęcony pamięci Ojca Świętego w wykonaniu obecnych oraz byłych uczniów szkoły. Zebrani wysłuchali wiele utworów muzyki klasycznej stosownie dobranych do tej uroczystości. Koncert połączono z multimedialnym pokazem fragmentów z życia Jana Pawła II. 

Następnie na terenie szkoły odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar ufundowany przez rodziców i nauczycieli. Dokonano także odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia tablicy dokonali p. Eugienia Pacak (jedna z pierwszych nauczycielek w powojennej historii naszej szkoły) i uczeń klasy I Łukasz Kutarba. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych, wojewódzkich, oświatowych, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, emerytowani nauczyciele oraz grono pedagogiczne. Uroczystość ta przeszła do historii szkoły, a słowa Jana Pawła II umieszczone na tablicy pamiątkowej: „…dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie stać się płonącą pochodnią …” będą przyświecać obecnym i przyszłym pokoleniom.