bip.gov.pl
A A A K
Strona główna

Instrukcja korzystania z BIP

Nawigacja Biuletynu Informacji publicznej odbywa siÄ™ przy pomocy menu podmiotowego. Menu podmiotowe podzielone jest na kategorie, które dzielÄ… informacje na poszczególne dziaÅ‚y tematyczne.

Nakierowanie kursorem myszki na poszczególnÄ… zakÅ‚adkÄ™ powoduje jej podÅ›wietlenie. KlikniÄ™cie w zakÅ‚adkÄ™ powoduje przeniesienie do treÅ›ci tematycznych zawartych wewnÄ…trz zakÅ‚adki bÄ…dź też do zakÅ‚adek wewnÄ™trznych jeżeli takie w danej kategorii istniejÄ….

W każdej zakładce istnieje możliwość wykonanie następujących czynności:

Drukowanie - umożliwia wydrukowanie zawartości zakładki

Wersje archiwalne – umożliwia podglÄ…d rejestru zmian treÅ›ci w danej zakÅ‚adce

W lewym górnym rogu znajduje siÄ™ wyszukiwarka treÅ›ci umożliwiajÄ…ca wyszukiwanie informacji na stronie biuletynu informacji publicznej.

W prawym górnym rogu nad moduÅ‚em wyszukiwania treÅ›ci znajduje siÄ™ moduÅ‚ dajÄ…cy możliwość powiÄ™kszania oraz pomniejszania czcionki.Opublikował: Janusz Przepiórka
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Janusz Przepiórka
Dokument z dnia: 15.05.2019
Dokument oglądany razy: 43