Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Pożegnanie uczniów klas ósmych

Dnia 22 czerwca 2023r. odbyła się uroczystość pożegnania klas ósmych. Rozpoczęła się  ona mszą świętą w kościele parafialnym, następnie uczniowie klas I-VIII przeszli do

 szkoły.  ,,Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi tylko radością, pamięcią i słowem… ’’ Taki cytat wybrali absolwenci wraz z

 wychowawcami, aby im towarzyszył w ostatnim dniu nauki w naszej szkole. O godz. 09:00 odbyła się uroczysta akademia pożegnania uczniów klasy VIII a i VIII b.

W uroczystości wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice uczniów. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im.

Jana Pawła II w Mąkoszycach i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klasy VII. Część oficjalną uświetniło pełne

gratulacji i życzeń przemówienie Pani Dyrektor – Krystyny Ślusarek, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  Kolejnym punktem była część artystyczna przygotowana

 przez uczniów klas ósmych wraz z wychowawcami. Po słowach Pani dyrektor ,,Poloneza czas zacząć” uczniowie zaprezentowali pięknego i uroczystego poloneza. Potem

 zaprezentowali skecz z humorem, składający się z kilku scenek z życia szkoły. Skierowali oni w stronę nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły słowa

 wdzięczności i podziękowań za ich pracę oraz wspólnie spędzone lata. 

,,…Przyszliśmy podziękować wszystkim tym, którzy pracowali z nami i nad nami. Tym, którzy zabiegali o to, by z nas wyrośli ludzie mądrzy, odpowiedzialni, umiejący

 oferować swoje serce innym. Już za chwilę będziemy absolwentami tej szkoły. Spędziliśmy tu razem 8 lat. Tu przeżywaliśmy radości pierwszych sukcesów i gorycz porażek.

 Tu znaleźliśmy przyjaciół i wspólnie poznawaliśmy otaczający nas świat. Każdy z nas pozostawi w tej szkole cząstkę siebie. Dziś serca nasze przepełnia nie tylko radość

otrzymanego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, ale także smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę naszego życia w ciągu ostatnich ośmiu lat

i choć nieraz przysparzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom, chcielibyśmy, aby w ich pamięci pozostały tylko te lepsze chwile…”.

powrót