Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Szkiełko i oko

Dnia 31 maj 2023 roku w ramach Dni Nauki Kultury i Sportu organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach odbył się konkurs z przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych "Szkiełko i Oko". W konkursie uczestniczyła reprezentacja uczniów naszej szkoły w składzie: Michał Górnicki, Maciek Michalski i Robert

 Rzepka. Cztery drużyny rywalizowały między sobą w pięciu dyscyplinach nauk matematyczno- przyrodniczych. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności

 zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Uczestnicy musieli wykazać się praktycznym zastosowaniem wiedzy

 i umiejętności planowania, przeprowadzania i wyjaśniania doświadczeń, korzystania z informacji i rozumowania. W ostatecznej punktacji nasza reprezentacji zajęła II.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria zdjęć

powrót