Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Zakończenie projektu "Mistrzyni Szymborska"

We wtorek 6 czerwca odbył się uroczysty finał półrocznych działań prowadzonych przez panie polonistki mgr Jolantę Bar oraz mgr Iwonę Kobielę.

Podczas trwania projektu uczniowie mieli okazję szerzej zapoznać się z twórczością poetki – jej wierszami oraz pozaliteracką działalnością artystyczną. Podczas warsztatów artystycznych mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, między innymi tworząc „lepieje” oraz wyklejanki. Młodsze klasy miały okazję sprawdzić się podczas konkursu czytania ze zrozumieniem.

W trakcie finału podzieleni na grupy uczniowie wzięli udział w rywalizacji nt.: wiedzy o polskich noblistach oraz  życia i twórczości Wisławy Szymborskiej. Dodatkowo przedstawiciele drużyn mieli przedstawić swoją autoreklamę, próbując swoich sił w trudnej sztuce wystąpień publicznych.

Uroczystości podsumowujące projekt  były również okazją do zaprezentowania się przez uczniów naszej szkoły w mini montażu słowno-muzycznym opartym na twórczości Szymborskiej. Mogliśmy wysłuchać utwór „Nic dwa razy się nie zdarza” z repertuaru Sanah, a także zobaczyć jakie środki stylistyczne znajdują się w tym wierszu. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale za udział w projekcie.

  

O projekcie

W 2023 roku przypada setna rocznica urodzin noblistki, w związku z tym Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił ten rok rokiem Szymborskiej. Chętne szkoły z całej Polski uczciły tę rocznicę przez udział w ogólnopolskim projekcie „Mistrzyni Szymborska”.  Celem projektu było upamiętnienie twórczości Wisławy Szymborskiej, ale również budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym Polski.

Galeria zdjęć z podsumowania projektu "Mistrzyni Szymborska"

Powrót