Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

22. kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

  ​          Dzień Ziemi nazywany też Międzynarodowym Dniem Ziemi, to wydarzenie obchodzone   w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Od wielu lat święto to jest obchodzone także w naszej szkole. W tym roku na lekcjach techniki w klasie IV, biologii, geografii w klasach V – VIII oraz na języku polskim w klasie V zostały podjęte różne działania uświadamiające uczniom wpływ: zachowań ludzi na postępujące zmiany klimatyczne zmniejszające bioróżnorodność na Ziemi oraz znaczenie ograniczenia produkcji śmieci, marnowania żywności i oszczędzania wody oraz prądu we własnym domu. Uczniowie klasy V i VI pod bacznym okiem Wychowawczyń stworzyły plakaty proekologiczne z wykorzystaniem śmieci, klasa IV uczestniczyła w pogadance ,,Jak dbać   
o Ziemię?, uczniowie klasy VII oraz VIII a i VIII b wzięli udział w Olimpiadzie Antysmogowej organizowanej przez NASK, dotyczącej zmian klimatycznych i smogu w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że działania promujące ochronę naszej planety każdy wprowadzi w życie, dzięki czemu będziemy mogli dłużej cieszyć się czystym powietrzem i wodą.

redagowała: mgr Emilia Michalska 

Sample Headline

powrót