Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Rozstrzygnięcie konkursu „Wiedzy o Marii Skłodowskiej – Curie”

7 listopada 2022 przypadała 155 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej- Curie. W związku z tym wydarzeniem w naszej szkole został zorganizowany konkurs, którego celem było pogłębienie wiedzy, oddanie hołdu naszej dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla oraz popularyzację jej osiągnięć naukowych wśród uczniów.


30.11.2022  uczniowie klas: 6-8 zmierzyli się z testem składającym się z 27 pytań.


Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Maciej Michalski

II miejsce ex aequo: Maja Działak, Julia Piotrowska oraz Maciej Łużyński

III miejsce ex aequo: Filip Skrzypnik oraz Robert Rzepka


Wszyscy uczestnicy konkursy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.


Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.


Redagowała: mgr Karolina Kamińska

Wręczenie nagród

Powrót