Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Norka Hobbita

Wiele jest pomysłów na omawianie z uczniami lektury. Jednym z najlepszych sposobów na utrwalanie treści jest samodzielna praca twórcza związana z lekturą. W klasie VI oprócz tradycyjnych lekcji związanych z lekturą J. R. R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem" postanowiliśmy zrealizować projekt budowlany. Zadanie polegało na wykonaniu pracy przestrzennej - makiety norki hobbita Bilba Bagginsa. Szczegółowy opis miejsca z wszelkimi detalami zawarty w lekturze posłużyło do wykonania prac. Czy uczniom udało się osiągnąć zamierzony cel? Myślę, że tak.


Redagowała: mgr Iwona Kobiela

Powrót