Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Dzień Dziwaka

7 stycznia obchodzony jest niezwykły dzień, który może obchodzić każdy, kto lubi się wyróżniać z tłumu. Kto i kiedy wymyślił Dzień Dziwaka? Dzień dziwaka zapoczątkował Philip Zimbardo – profesor psychologii społecznej na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii. Otóż przeprowadził on ze studentami eksperyment dzięki któremu stał się sławny (zawsze twierdziłem że na głupotach można zrobić największą karierę). W owym dniu 7 stycznia, kazał swoim podopiecznym ubrać się i zachowywać jak odmieńcy. Sam również brał czynny udział w eksperymencie. 

W naszej szkole dzień ten obchodzony był 9 stycznia. Uczniowie oraz niektórzy nauczyciele przyszli do szkoły przebrani w najróżniejszy sposób, ograniczała ich tylko i wyłącznie ich kreatywność. Każdy, kto wziął udział w zabawie, otrzymał bon edukacyjny, który można wykorzystać na dowolnej lekcji. Przez cały dzień komisja oceniała oryginalność i kreatywność doboru stroju, a zwycięskie osoby otrzymały dodatkową nagrodę. 

Akcja ta miała na celu pokazanie uczniom, że każdy ma prawo do wyrażania samego siebie oraz, że należy akceptować i tolerować odmienność innych. 

W tym dniu na korytarzach szkolnych pojawiły się również gazetki ścienne informujące o przesłankach obchodzenia Dnia Dziwaka oraz prezentujące kilka pozycji literackich, z którymi warto się zapoznać.

Dzień ten będzie kontynuowany na godzinach wychowawczych, podczas których nauczyciele będą rozmawiać z uczniami o akceptacji. Klasa V, wraz z wychowawczynią panią Iwoną Kobielą, planuje również zorganizować głośne czytanie dla młodszych uczniów, aby zapoznać ich z literaturą opowiadającą o odmienności oraz tolerancji.

Redagowała: mgr Justyna Kaczmarek

Powrót