Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień ten obchodzony jest 21 listopada, w tym roku był to poniedziałek - w naszej szkole dzień pełen uśmiechu i radości. Uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani na żółto, już sam ten kolor sprawiał, że wszyscy chcieli się uśmiechnąć. Ponadto, uczniowie otrzymali kartki z życzeniami, które już od tygodnia zbierane były do Skrzynki Życzliwości i Pozdrowień, na chętnych czekała również fotobudka.

Był to kolejny dzień, kiedy mogliśmy zwrócić uczniom uwagę na fakt jak ważne są dobre relacje między rówieśnikami, oraz jak w prosty sposób można sprawić komuś przyjemność. W tym dniu zostały również ogłoszone wyniki konkursu na "Dekalog Tolerancji". Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosowano trzy szczęśliwe osoby, które otrzymały drobny upominek. Były to: Majka Głażewska, Kinga Budzańska oraz Nataniel Kowalkowski. Pozostałe osoby otrzymały słodki upominek za udział w zabawie.


Redagowała: mgr Justyna Kaczmarek

Powrót