Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Kochamy Cię Polsko 

Jak co roku w dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji 14 listopada uczniowie klasy VIII b, VI oraz IV wraz z wychowawcami przygotowali uroczystą akademię. Część oficjalną apelu mającego uczcić obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski rozpoczęło wprowadzenie sztandaru PSP im. Jana Pawła II w Mąkoszycach i odśpiewanie hymnu narodowego przez całą społeczność szkolną.

Następnie zaprosiliśmy wszystkich do wysłuchania przedstawienia słowno-muzycznego, podczas którego zaprezentowany został rys historyczny wydarzeń związanych z trudną i pełną wyrzeczeń drogą narodu polskiego do niepodległości. Towarzysząca przedstawieniu poezja i pieśni patriotyczne okresu II Rzeczypospolitej oddały charakter tamtych dni i lat. Zostały odśpiewane  pieśni patriotyczne, w których autorzy pragnęli zamknąć okruchy wolności i dumy narodowej, takie jak: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani”, „Warszawskie dzieci”. Te szczególnie trudne dla naszego narodu wydarzenia opisali nasi uczniowie Maciej Michalski i Robert Rzepka słowami wierszy pt. ,,Orlątko” i ,,Polskie skarby”, poprzez które poeci chcieli opowiedzieć o cierpieniu, rozpaczy, tęsknocie, poświęceniu i nadziei na to, że nadejdzie upragniona wolność. Przedstawienie zakończyła wesoła piosenka pt. ,,Kocham Cię Polsko” zaśpiewana przez wszystkich wykonawców oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez P. Emilię Michalską pt. ,,Moja mała Ojczyzna”.

Wierzymy, że wspólne świętowanie było zachętą dla nas wszystkich do wzmocnienia i poczucia wspólnoty obywatelskiej, budowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych wśród naszej młodzieży.


Redagowała: mgr Anna Sorokowska

Sample Headline