Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Ciekawie, czyli jak… Galeria prac uczniów klas IV - VI

Pierwsze dwa miesiące pracy w nowym roku szkolnym upłynęły pod hasłem rozbudzenia kreatywności uczniów z wykorzystaniem wiedzy. W związku z czym na wielu przedmiotach szkolnych nasi wychowankowie mogli zastosować poznane informacje do realizacji wielu ciekawych pomysłów plastyczno – technicznych. 

Na języku polskim, podczas omawiania lektury:,, Hobbit, czyli tam i z powrotem”, uczniowie klasy VI wykonali ,,Domek Hobbita”. Prace nadzorowała polonistka – pani Iwona Kobiela. Na technice i geografii, uczniowie tej samej klasy wykonywali modele Układu Słonecznego, projekt pt.:,,Mąkoszyce – miejscowość przyszłości” oraz budynki mieszkalne i użyteczności publicznej z kartonów po mleku. Klasa V pod czujnym okiem pani Emilii zrobiła drewniane pudełka, które mogą posłużyć np. jako szkatułka lub pojemnik na drobiazgi. Uczniowie klasy IV natomiast wykonali pracę techniczną - ,,Pana Stop”, dzięki której mogli pogłębić wiadomości dotyczące znaków drogowych obowiązujących pieszych.

Ze wszystkich prac została zrobiona galeria, którą można oglądać codziennie w godzinach pracy szkoły.

Emilia Michalska

Powrót