Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Nie mówimy żegnaj, mówimy do widzenia...


Takimi słowami pożegnaliśmy wieloletniego pracownika szkoły pana Jana Sowę. 

W tym roku postanowił skorzystać z zasłużonego odpoczynku i przeszedł na emeryturę.

 Pan Janek, jak go wszyscy nazywamy, zawsze miał dla każdego dobre słowo 

oraz garść pozytywnej energii, w związku z tym uczniowie, absolwenci szkoły 

oraz nauczyciele, na czele z panią dyrektor przygotowali uroczyste pożegnanie. 

Usłyszeć można było spersonalizowane wiersze, piosenki i życzenia.

 Zawsze, ze wzruszeniem, będziemy wspominać chwile spędzone z panem Jankiem. 

Redagowała: mgr Justyna Kaczmarek


 Powrót