Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Mąkoszycach śpiewa hymn państwowy z okazji 

104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Po raz pierwszy w akcji "Niepodległa do hymnu" nasza szkoła wzięła udział w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Nie zaniechaliśmy tego pięknego zwyczaju i również 

w tym roku zaangażowaliśmy się w uroczyste odśpiewanie hymnu. 10. listopada o godz. 11:11 uczniowie naszej szkoły wraz z reprezentacją najstarszych przedszkolaków zebrali się na sali gimnastycznej odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego.  Myślę, że stanie się to już naszą tradycją i także w przyszłym roku będziemy mogli podzielić się z Państwem filmikiem z naszego występu.


Redagowała: Justyna Kaczmarek
Hymn Państwowy w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

powrót