Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Dzień Jabłka w naszej szkole

W miesiącu wrześniu Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zorganizował dla społeczności uczniowskiej dwie akcje. Pierwsza z nich odbyła się 28 września i był  to Światowy Dzień Jabłka. Była to akcja prozdrowotna, której celem było zachęcanie uczniów do spożywania jabłek jako źródła witamin oraz wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania. Przedstawiciele SU częstowali świeżymi i słodkimi owocami wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły.Redagowała mgr Anna Sorokowska

powrót