Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Dyskoteka szkolna

Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym przez SU była dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka, która odbyła się 29 września. Imprezę poprowadził  DJ Kamil Baj, który zorganizował wspólne zabawy przy muzyce. Wszyscy uczestnicy świetnie bawili się i już nie mogą doczekać się kolejnej dyskoteki. Redagowała mgr Anna Sorokowska

powrót