Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Europejski Dzień Języków Obcych

Czym jest to święto?

Jak podaje Wikipedia Europejski Dzień Języków Obcych jest świętem międzynarodowym ustanowionym w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Obchodzone jest co roku 26 września w celu zachęcenia Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowania zalet różnorodności językowej. 

Świętowanie w naszej szkole

Nasza szkoła co roku organizowała różne wydarzenia z okazji tego święta. W tym roku, w poniedziałek 26-ego września, uczniowie klas VII i VIII uczcili Europejski Dzień Języków Obcych pracując nad plakatami w języku angielskim. Po wspólnej "burzy mózgów" oraz podziale na grupy uczniowie stworzyli prace w których wyjaśnili "Po co uczymy się angielskiego?" oraz stworzyli tzw. kryteria sukcesu, czyli wyjaśnili kiedy, ich zdaniem, będą mogli stwierdzić, że dobrze znają język obcy. Przy okazji uczniowie poćwiczyli zastosowanie kilku konstrukcji gramatycznych, które przydadzą im się podczas egzaminu ósmoklasisty.
Redagowała: mgr Justyna Kaczmarek


Powrót