Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Dnia 2 czerwca, przy sprzyjającej pogodzie,  klasy VIIa i VIIb wybrały się na krajoznawczą wycieczkę. Naszym celem było zdobycie Ślęży czyli najwyższego szczytu  Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, należącego do Korony Gór Polski, a wznoszącego się na wysokość 717,5 m n.p.m.. Pieszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Przełęczy Tąpadła. Wspinaczka przebiegała  nam sprawnie i miło przy wspólnych, gwarnych rozmowach. Po dojściu na szczyt był czas na  odpoczynek. Ze smakiem zjedliśmy pieczone na ognisku kiełbaski, a także aktywnie spędziliśmy czas z piłką, tańcząc belgijkę oraz podziwiając rozległe i piękne panoramy z wolnostojącej wieży widokowej na szczycie Ślęży. W doskonałych humorach, pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy późnym popołudniem do Mąkoszyc.

Powrót