Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

„Było sobie drzewo…” – kontynuujemy nasz projekt

   W kwietniu podjęliśmy kolejne działania w ramach realizacji projektu „Było sobie drzewo…”, które przybliżają nas do nadania imienia naszemu wiekowemu dębowi. Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy Lubsza oraz dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Panem Dariuszem Byczkowskim i zorganizowaliśmy spotkanie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Adam Boberski, kierownik ds. Edukacji, Wydawnictw i Promocji Muzeum Piastów Śląskich, Pan Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy Lubsza oraz Pani Aleksandra Jankowska, absolwentka naszej szkoły, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim.
  Po przywitaniu gości, nauczycieli i uczniów przez panią Jolantę Bar zabrał głos Pan Adam Boberski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do wartości drzew w naszym życiu i ich symboliki. Opowiedział o historii regionu, w którym mieszkamy, trwale związanej z królewskim rodem Piastów. Zachęcił również uczniów i ich rodziców do napisania legendy związanej z naszą miejscowością i dębem rosnącym na terenie szkoły. Mówił, także o tym, jak ważna jest historia i tradycja dla każdego narodu.
   Podczas spotkania zwrócono również uwagę na to, że jednym z wyznaczników tożsamości narodowej jest język, bez którego nie bylibyśmy w stanie się komunikować, tworzyć relacje i kulturę. Kluczowa jest także dbałość o jego poprawność oraz odpowiednie stosowanie, dlatego po wystąpieniu naszego gościa odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.
    Pięć drużyn z klas IV – VIII zmagało się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę z zakresu literatury, gramatyki i ortografii. Pojawiły się również pytania dotyczące polskich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Ostatnią kategorią zadań były przemówienia przygotowane przez uczniów klasy VIII – przedstawicieli każdej grupy. Uczniowie w swoich wystąpieniach  mówili o tolerancji, o potrzebie dbania o nasz język ojczysty, o konieczności ochrony środowiska,  o muzyce, która korzystnie może wpływać na naukę oraz poruszyli problem zadawania zadań domowych przez nauczycieli.
   Nasi mówcy zaprezentowali się bardzo dobrze, o czym świadczyły wysokie oceny członków komisji. Nauczyli się również tego, że wystąpienia publiczne to ważna, ale bardzo trudna sztuka.
   Po części oratorskiej i zliczeniu wszystkich punktów komisja konkursowa ustaliła poszczególnym zespołom następujące miejsca:
I miejsce – Kronikarze (Patryk Tkacz, Franciszek Kalinowski, Maja Działak, Dawid Biegański, Sonia Bajak, Zuzanna Borbulak)

II miejsce – Pisarze (Maciej Frankiewicz, Filip Skrzypnik, Igor Nowicki, Kacper Ziółkowski,  Maciej Łużyński, Julia Godecka)
II miejsce – Językoznawcy (Kacper Pacholewicz, Matylda Orłowska, Maciej Michalski, Gabriel Kleischmidt, Julia Piotrowska, Zuzanna Hupało)

III miejsce – Dziennikarze (Jan Pniewski, Maja Rutkowska, Natalia Mazur, Franciszek Górawski, Alicja Krupa)

IV miejsce – Poeci (Stanisław Pniewski, Robert Rzepka, Klaudia Kubińska, Kinga Budzańska, Hanna Matuszczak, Lena Bandrowska   
    Na zakończenie dyrektor naszej szkoły, Pani Krystyna Ślusarek, podziękowała  gościom, uczestnikom konkursu, komisji oraz organizatorom za  zaangażowanie i popularyzację języka polskiego w naszym środowisku, natomiast Pan Adam Boberski zachęcał do zwiedzania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i napisania legendy.  Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.    
     Wszystkim uczniom biorącym  udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Języku Polskim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w jego kolejnych edycjach.   Ogłoszenie o konkursie literackim na napisanie legendy oraz jego regulamin już wkrótce ukażą się na stronie internetowej szkoły.                                                                                        Autorzy projektu:
                                                         Jolanta Bar
                                                         Emilia Michalska
                                                         Jan Bar

powrót