Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Planujemy naszą przyszłość – spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej

   28 kwietnia 2022 r. w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego uczniowie klasy VIIa, VIIb i VIII spotkali się z pracownikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - aspirantem Markiem Zagórskim.  Spotkanie to dało młodzieży możliwość pozyskania informacji   o  cechach charakteru i kwalifikacjach jakie powinna posiadać osoba wykonująca ten zawód.  Uczniowie dowiedzieli się jaka jest różnica między Ochotniczą a Państwową Strażą Pożarną.  Zwrócono także uwagę na trzy ważne fakty. Po pierwsze,  aby zostać strażakiem zawodowym należy dobrze zdać maturę (w tym przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, chemia), być zdrowym i bardzo sprawnym fizycznie, gdyż każdego kandydata czekają do zaliczenia trudne testy sprawnościowe na czas. Niezbędne są także takie cechy osobowości jak odwaga i zdyscyplinowanie. Młodzież dowiedziała się również, ile jest w Polsce szkół średnich i wyższych kształcących w zawodzie strażaka oraz jak po skończonej szkole przebiega nabór do Państwowej Straży Pożarnej (obowiązują testy sprawnościowe, psychologiczne i merytoryczne). Chętni mieli możliwość założenia ubrania strażackiego i przymierzenia kasku oraz zadania interesujących ich pytań.
Mamy nadzieję, że spotkanie okaże się pomocne dla uczniów przy wyborze dalszej drogi życiowej.

Powrót