Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Pomagamy zwierzętom

Zima to trudny czas zarówno dla zwierząt żyjących na wolności, jak i tych mieszkających w schroniskach. Aby uwrażliwić uczniów na los zwierząt i wzmocnić chęć pomocy w naszej szkole została zorganizowana zbiórka karmy i koców. Wszyscy chętni mogli przynosić jedzenie i inne potrzebne zwierzętom w czasie chłodu przedmioty do organizatorek akcji – p. Ani i Emilii. Ponadto uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wielokrotnie dokarmiali ptaki, które przylatują na teren naszej szkoły. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu uczniów i rodziców udało nam się zebrać dużą ilość karmy i koców, które zostały zawiezione do brzeskiego schroniska. 
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Powrót