Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Profilaktyka w naszej szkole

W miesiącach październik – styczeń uczniowie z klas VI – VIII uczestniczyli w bardzo ciekawych lekcjach profilaktycznych przygotowanych przez samych siebie. Wstępem do tego przedsięwzięcia była lekcja wprowadzająca przeprowadzona w każdej klasie przez wychowawcę na podstawie scenariusza „Recepta na zdrowie”. Efektem spotkania było uświadomienie uczniom wieloaspektowości pojęcia zdrowia, uświadomienie możliwości wpływania na własne zdrowie oraz wspólne  opracowania dekalogu zdrowia, który zawisł w każdej sali lekcyjnej. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z nich wybrała jeden spośród niżej zaprezentowanych tematów:

1.Mój dom, moja rodzina - moja siła (omówienie znaczenia rodziny w życiu człowieka, podział ról i obowiązków pełnionych w rodzinie, pokazanie co robię lub co chciałbym wspólnie razem robić z rodzicami i rodzeństwem).

2.Ciekawe pomysły na wykorzystanie i zagospodarowanie czasu wolnego w sposób twórczy (wyjaśnienie co to jest czas wolny, jakie jest jego znaczenie dla zdrowia psychicznego, zaprezentowanie sposobów spędzania czasu wolnego w tygodniu nauki i podczas weekendu - stworzenie listy - alternatywa dla Internetu).

3.Stres - jak go okiełznać? (przedstawienie co to jest stres, zaprezentowanie technik i metod relaksacyjnych).

4.Nauka nie musi być trudna! - zasady i metody efektywnej nauki (zaprezentowanie 2-3    metod skutecznego uczenia się, przedstawienie organizacji  odrabiania lekcji i przygotowywania się do sprawdzianów i kartkówek).  

5.Zdrowe odżywianie kluczem do dobrego samopoczucia (zaprezentowanie jak powinna wyglądać dieta nastolatka, czego unikać, a na co zwrócić szczególną uwagę przy opracowywaniu dziennego jadłospisu,  zaprezentowanie przepisów, produktów żywnościowych, które sprzyjają nauce, dobremu samopoczuciu).

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela pozyskiwali materiały, przygotowywali pomoce dydaktyczne, plakaty, prezentacje multimedialne, a czasem nawet korzystali z rzeczywistych eksponatów, wszystko po to, by w jak najlepszy sposób zaprezentować swój temat rówieśnikom. Tego typu zajęcia pozwoliły uczniom kształcić umiejętność współpracy w grupie, nauczyły ich samodzielnego poszukiwania informacji i umiejętności prezentowania ich przed publicznością. Działania profilaktyczne spotkały się z pozytywnym odbiorem młodych osób. Często na zajęciach pojawiał się element humoru, który cementował przyswajanie prezentowanych treści.  

Powrót