Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Język polski inaczej

Wspólnie z klasą 7a przygotowaliśmy niecodzienne podsumowanie rozważań o lekturze „Mały Książę”. Podczas lekcji powstał plakat, na który złożyły się najistotniejsze wg uczniów informacje z lektury – to co im samym zapadło w pamięć. Pojawiły się inspirujące cytaty o przyjaźni i miłości oraz o odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przestrogą mają być planety Bankiera i Latarnika, które symbolizują pogoń współczesnego  człowieka za dobrami materialnymi oraz bezmyślne wykonywanie poleceń.

powrót