Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Praca metodą projektu na języku niemieckim

Istotą pracy z projektem jest samodzielna praca ucznia, podczas której nauczyciel jest jedynie dyskretnym doradcą i koordynatorem, a nie ekspertem. Dzięki podejmowanym przez ucznia decyzjom związanym z realizacją tego projektu zwiększa się zaangażowanie ucznia w pracę, co w rezultacie wpływa na kształtowanie pozytywnego stosunku do niej.
Uczniowie klasy III mieli okazję stworzyć projekty podczas których utrwalili poznane już wcześniej wyrażenia służące do przedstawiania się w języku niemieckim.
Każdy uczeń stworzył "książeczkę" przedstawiającą podstawowe informacje. Uczniowie wykazali się nie tylko znajomością języka niemieckiego, ale również ogromną kreatywnością i zaangażowaniem. 

powrót