Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Mali patrioci

11 listopada to dla wszystkich Polaków, małych i dużych, szczególny dzień. Dzień, w którym cieszymy się wolnością i dziękujemy przodkom, że ją dla nas wywalczyli. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasy I, II i IV) uczcili go uroczystą akademią, w której udział wzięli „Młodzi patrioci”. Patriota to człowiek, który kocha swoją Ojczyznę. Nasi koledzy z klasy szóstej, siódmej i ósmej pokazali, że swoją nauką, sumienną pracą w szkole, rozwijaniem swoich zainteresowań i zdolności służą Polsce, są jej przyszłością. Radość z bycia Polakami wyśpiewali uczniowie w piosenkach o ojczyźnie, 
a szacunek do jej wartości wyrazili w narodowym tańcu – polonezie. W przedstawieniu wystąpili: A. Michalska, 
M. Michalski, Z. Tokarczuk, A. Litwiniuk, A. Derega, 
F. Woźniak, B.Sztaf, M. Bandrowska, Z. Gwiżdż, 
Z. Grodzka, T. Kotala, H. Łużyńska, E. Nagaj, 
A. Zastawny, M. Grodzki, I. Nowicki, M. Jandrysiewicz.  O swoim patriotyzmie opowiadali: M. Łużyński (kl. VI), M. Michalski (kl. VIIb), M. Frankiewicz (kl. VIII), 
W. Krzywa (kl. VIII), P. Tkacz (kl. VIII), R. Tkacz (kl. VI).

Powrót