Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Patriotycznie na technice

Czym jest niepodległość i patriotyzm powinien wiedzieć każdy Polak. Wiedzą także uczniowie klasy VI, którzy na lekcji techniki zrobili biało – czerwone kokardy 
z okazji święta 11 Listopada. Podczas wykonywania pracy szóstoklasiści słuchali pieśni patriotycznych i wyrazili szacunek do ojczyzny śpiewając wspólnie utwór pt.:
,,My, pierwsza brygada”.

powrót