Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Dzień Patrona Szkoły

19 października 2021 roku obchodziliśmy 16 rocznicę nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Z tej okazji wzięliśmy udział w uroczystej Eucharystii, którą odprawił Ks. Mariusz Woskowicz – proboszcz Parafii Mąkoszyce. Na Mszy Świętej obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły. Po zakończeniu Mszy Świętej udaliśmy się do budynku szkoły. Przy tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia Jana Pawła II złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz, a następnie udaliśmy się do sali gimnastycznej, by wspólnie przeżyć ten wyjątkowy dla nas dzień. Uczniowie z klasy IV, V i VIII przygotowali na tę okazję specjalne przedstawienie. Było ono poświęcone osobie św. Jana Pawła II, jego życiu i twórczości. Głównym celem było pokazanie, czego możemy się uczyć od naszego świętego Patrona i jak, w dzisiejszych czasach, dążyć do osiągnięcia świętości. W przedstawienie wpleciona była prezentacja multimedialna, przedstawiająca najważniejsze informacje o Janie Pawle II, przygotowana przez Tymona Kotalę, ucznia klasy VIII. Prezentacja ta zdobyła I miejsce w szkolnym konkursie „Nasz Patron – Jan Paweł II”. Przedstawienie zakończył wspólny śpiew ulubionej piosenki Ojca Świętego „Barki”.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej znany jako Dzień Nauczyciela obchodzony był w naszej szkole 19.10. Grono pedagogiczne, pracownicy szkoły,  zaproszeni goście oraz uczniowie mieli okazję obejrzeć program artystyczny przedstawiony przez uczniów należących do kółka teatralnego prowadzonego przez polonistkę p. Iwonę Kobielę. Inscenizacja pełna była zarówno humorystycznych akcentów, jak i refleksyjnych wierszy. Dowcipny skecz o Julce i jej aniele stróżu pokazał jak uczniowie próbują wymigać się od szkoły, i jakie grożą im za to konsekwencje. Ze słów młodych artystów jasno wynikało, iż uczniowie doskonale rozumieją w czym tkwi istota nauczycielskiej  profesji, i jak ważne jest, by w ten wyjątkowy dzień w roku należycie uczcić. Uczniowie słowem i piosenką wyrazili podziękowanie za trud, jaki nauczyciele wkładają w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Pasowanie na ucznia 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku, uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Pierwszaki głośno i z przekonaniem ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu, aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mąkoszycach dokonała dyrektor szkoły pani Krystyna Ślusarek, a pan wójt Bogusław Gąsiorowski wręczył dzieciom pierwszy szkolny dokument -legitymację. Nie obyło się bez atrakcji, każdy uczeń otrzymał rożek ze słodyczami od rodziców, pamiątkowe dyplomy, liczydła i kredki od Rady Rodziców oraz słodkości od starszych kolegów.
Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów, a im samym życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Powrót