Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Wesoła i kolorowa lekcja plastyki

Dnia 4 października zajęcia plastyki w klasie IV zostały przeprowadzone na świeżym powietrzu. Uczniowie w ramach tematu o barwach podstawowych tworzyli piękne rysunki na chodniku szkolnym. 

Powrót