Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Spotkanie z policją

 05 października uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach uczestniczyli w spotkaniu policjantami Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas V-VII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, substancje odurzające oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że pomimo tego, że nie są jeszcze pełnoletni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Poruszane tematy wzbudziły wśród uczniów wiele emocji o czym świadczyć może wysokie skupienie podczas prelekcji. 
Fachowo przeprowadzone zajęcia przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

Powrót