Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

„Było sobie drzewo…”
Szkolny projekt edukacyjny już rozpoczęty!

       28 września 2021r. w naszej szkole nastąpiła inauguracja projektu edukacyjnego pod hasłem „Było sobie drzewo…”, poświęconego nadaniu imienia pomnikowi przyrody - dębowi rosnącemu na terenie naszej placówki. Tego dnia uczniowie w dwóch grupach wiekowych (klasy I – IV i V – VIII) zgromadzili się w sali gimnastycznej, w której pani Jolanta Bar przedstawiła główny cel spotkania. W tym roku szkolnym, w związku z realizacją projektu, nauczyciele wraz z uczniami podejmą szereg działań, które będą zmierzała do nadania imienia 400 -letniemu dębowi. Opracowany program poświęcony jest przede wszystkim propagowaniu proekologicznych zachowań, pogłębianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz ogólnej znajomości tematyki przyrodniczej i ekologicznej.  Realizacja przedsięwzięcia będzie sprzyjała rozwijaniu zdolności i zainteresowań artystycznych uczniów. Będzie również okazją do rozbudzania poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu.
       Przewidywany termin zakończenia innowacji to czerwiec 2022 roku.
   Po części wstępnej pan Marek Stajszczyk – brzeski przyrodnik i historyk wystąpił z prezentacją multimedialną dotyczącą dębów rosnących na terenie gminy Lubsza. Opisał gatunki  tych roślin, przedstawił ich szczególne walory oraz znaczenie. Opowiedział o zwierzętach zamieszkujących i odwiedzających dęby, a także zwrócił uwagę na czynniki zagrażające tym długowiecznym drzewom. Była to bardzo ciekawa lekcja przyrody. Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć wystawę przyrodniczą: „Rodzime drzewa Polski” przygotowaną przez panią Emilię Michalską i uczniów klasy V.
      28 września to również Światowy Dzień Jabłka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski poczęstował wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły soczystymi i zdrowymi jabłkami.    Koordynatorami szkolnego programu edukacyjnego są: dyrektor szkoły – pani Krystyna Ślusarek oraz nauczyciele: pani Jolanta Bar,  pani Emilia Michalska i pan Jan Bar.  

powrót