Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Teatr Młodego Pokolenia ze spektaklem w naszej szkole

Uczniowie klas I - IV obejrzeli spektakl "O psie, który jeździł koleją" 
w wykonaniu Teatru Młodego Pokolenia. 
Aktorzy przyjechali ze spektaklem do szkoły, więc uczniowie mogli obcować ze sztuką bez konieczności opuszczania szkolnych murów.
Spektakl bardzo się uczniom podobał, chętnie uczestniczyli 
w przedstawieniu odpowiadając na liczne pytania aktorów.

POWRÓT