Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

     01 września przywitaliśmy nowy rok szkolny. Zgodnie z tradycją spotkaliśmy się najpierw na Mszy św. w kościele, a później w hali sportowej na uroczystej akademii. Na początku wystąpił przewodniczący szkoły Maciej Frankiewicz, 
który przypomniał o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 
     Akademia rozpoczęła się od złożenia hołdu poległym za Ojczyznę. Uczennica klasy VIII, Zuzanna Litwiniuk, wygłosiła okolicznościowy wiersz Juliana Tuwima „Lekcja”, a Weronika Krzywa, uczennica tej samej klasy, zaśpiewała piosenkę „Biały krzyż”. 
    Następnie dyrektor naszej szkoły p. Krystyna Ślusarek serdecznie przywitała przybyłych gości, a także uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.  
    Na zakończenie życzyła uczniom wielu sukcesów i umiejętności rozwijania swoich pasji w szkolnej rzeczywistości. Wszyscy uczniowie udali się potem na spotkania ze swoimi wychowawcami.