Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Międzynarodowy Dzień Ziemi - podsumowanie

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Podjęli się oni indywidualnej akcji sprzątania śmieci w swojej miejscowości lub miejscach przez siebie wybranych, które były bardzo zaśmiecone. Dzięki przesłanym zdjęciom mogliśmy stworzyć filmik, który przedstawiamy obok artykułu.           
Ponadto klasy IV – VII przeprowadziły projekty edukacyjne pt.: 
- klasa IV - ,,EKOdetektywi na tropie ciepłej wody”,
- klasa V - ,,EKOdetektywi na tropie zużycia wody w domu”, 
- klasa VIa - ,,EKOdetektywi na tropie mycia i prania pod kontrolą:,
- klasa VIb - ,,EKOdetektywi na tropie energii”
- klasa VII - ,,EKOdetektywi na tropie ogrzewania pomieszczeń”. 
Uczniowie wraz z wychowawcami w ramach tych projektów uczestniczyli w pogadankach na tematy dotyczące ochrony Ziemi oraz oszczędzania wody i prądu. Chętni uczniowie wykonali karty pracy i doświadczenia, aby dowiedzieć się w jaki sposób nie marnować nieodnawialnych zasobów przyrody. Kolejną podjętą akcją było przeprowadzenie lekcji w klasach: IV, VII i VIII dotyczących tegorocznego hasła Międzynarodowego Dnia Ziemi: ,,Z energią zmieniamy źródła – odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody”. Podczas lekcji uczniowie poznali zasoby odnawialne i nieodnawialne, rodzaje elektrowni oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju. W czasie pogadanki każdy mógł powiedzieć, w jaki sposób przyczynia się do ochrony zasobów nieodnawialnych w swoim domu.            
Podsumowaniem obchodów było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt:,, Moja miejscowość – rok 2050”. Wśród nadesłanych prac wybrano następujących laureatów: 
I miejsce – Maciej Michalski, klasa VIb
II miejsce – Filip Skrzypnik, klasa VIb
III miejsce – Julia Piotrowska, klasa IV

Powrót